Termeni și Condiții

Imprimare

Cuprins

1 Introducere generală – definiții și prevederi

1.1 Unibet” înseamnă Unibet (Germany) Ltd, o companie înregistrată legal la data de 9 mai 2012 în conformitate cu legislația din Malta, cu nr. de înregistrare C 56247, C.I.F. 35777957, având sediul social și sediul comercial la Level 6 The Centre, Tigne Point, Sliema TPO 0001, Malta; Tel. +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577; e-mail: info-ro@unibetsupport.com; site: www.unibet.ro.

1.2Regulile Unibet” înseamnă clauzele și condițiile care constituie acordul complet, definitiv și exclusiv dintre titularul de cont și Unibet și care reglementează raporturile contractuale dintre Unibet și titularul de cont. Regulile Unibet înlocuiesc și încorporează toate acordurile, declarațiile și înțelegerile anterioare dintre titularul de cont și Unibet. Prin deschiderea unui cont Unibet, precum și prin înregistrarea, conectarea, utilizarea serviciilor, participarea la jocuri sau acceptarea oricărui premiu, un vizitator sau un titular de cont înțelege pe deplin și este de acord:

 • a. să devină parte la regulile Unibet,
 • b. că a citit, a înțeles și va respecta prezentele clauze și condiții și
 • c. că va observa toate prevederile acestora.

Unibet poate actualiza, modifica, edita și completa în orice moment regulile Unibet. Orice modificare substanțială adusă regulilor Unibet este notificată în prealabil de către Unibet titularului de cont, înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

Toate referirile în cadrul regulilor Unibet la forma de singular includ și forma de plural și invers. Toate referirile la forma cu articol hotărât includ și forma cu articol nehotărât și invers.

1.3Titular de cont” înseamnă o persoană care a intrat în raporturi contractuale cu Unibet prin crearea unui cont Unibet pe site.

1.4Cont Unibet” înseamnă un cont deținut de către un titular de cont, pentru tranzacții bona fide, cu obiectivul strict de a institui raporturi comerciale normale cu Unibet și în scopul strict de a realiza pariuri și alte tranzacții de jocuri și de jocuri de noroc.

1.5 „Contractul” înseamnă raporturile contractuale dintre Unibet și un titular de cont și este constituit în conformitate cu și reglementat de regulile Unibet, adică Clauzele și condițiile.

1.6Autoritățile competente” sunt autoritățile din  România.

1.7Legea aplicabilă” este legea  română.

1.8Locul contractului” este  România.

1.9Autoritatea de reglementare” este Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, care este o autoritate de reglementare instituită prin legea  română în vederea reglementării tuturor formelor de joc din  România. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.onjn.gov.ro.

1.10Site-ul” înseamnă portalul internet accesibil prin intermediul adresei de internet www.unibet.ro, unde sunt publicate toate informațiile actuale și relevante despre operațiunile Unibet și prin care serviciile sunt furnizate titularilor de cont.

1.11Serviciile” înseamnă ofertele de jocuri și de pariuri pe care Unibet le pune la dispoziția titularului de cont prin intermediul site-ului.

1.12Taxa pe jocuri de noroc și pe pariuri” se referă la taxa specială aplicabilă jocurilor de noroc și pariurilor în  România.

1.13Card” se referă la toate tipurile de carduri care au o funcție de „plată”, de „imputare”, de „debitare”, de „creditare”, „virtuală” și/sau similară.

1.14Furnizorul de soluții de plată” este un intermediar care acționează ca agent de plată pentru mai multe metode de plată diferite.

1.15Instituție financiară” înseamnă o bancă și/sau altă instituție reglementată prin legea națională aplicabilă serviciilor financiare sau printr-o lege similară.

1.16Forța majoră” înseamnă orice eveniment sau situație aflată în afara controlului rezonabil al unei persoane, care determină executarea cu întârziere sau neexecutarea obligațiilor contractuale ale părții afectate, și, în scopurile regulilor Unibet, include cazuri fortuite, restricții guvernamentale (inclusiv refuzul sau anularea oricărei licențe necesare, dacă refuzul sau anularea intervine fără nicio culpă a părții afectate), războaie, izbucnirea de ostilități, revolte, tulburări sociale, insurecții, acte de terorism, incendii, explozii, inundații, furt, daune deliberate, greve, greve patronale și/sau orice altă cauză aflată în afara controlului rezonabil al părții a cărei prestație este afectată.

1.17Aplicația client” înseamnă aplicația pentru programul de navigare pe internet deschisă de către titularul de cont pentru a utiliza serviciile.

1.18Software” înseamnă software-ul utilizat de Unibet pentru a oferi și/sau a opera serviciile și/sau pentru a rula aplicația client.

1.19Premiu” înseamnă o sumă, un bonus sau o recompensă care poate fi obținută de către titularul de cont.

1.20Cont inactiv” înseamnă un cont Unibet care nu a înregistrat nicio conectare și/sau deconectare într-o perioadă mai mare de 12 luni consecutive.

1.21 Toate mărcile de comerț, mărcile de serviciu și numele comerciale, precum și imaginile, reprezentările grafice, textele, conceptele sau metodologiile (denumite în mod colectiv „capital intelectual”) care se găsesc pe site, aplicația client și materialul conținut în aceasta constituie proprietatea exclusivă a Unibet și/sau a furnizorilor și partenerilor Unibet. Titularul de cont nu are dreptul să exploateze sau să utilizeze în alt mod capitalul intelectual în niciun scop, cu excepția celor permise de lege. 

2 Licențe

Unibet a primit aprobarea de a furniza servicii din partea autorității de reglementare, care a eliberat și reglementează următoarele licențe:

Licența nr. L1160657W000330 emisă de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, valabilă din data de 1.09.2016 până la data de 31.08.2026.

Urmăriți acest link pentru mai multe informații despre Licentă. 

 

3 Reguli privind conturile

3.1 Crearea unui cont Unibet

3.1.1 O persoană nu poate participa la un joc pe bani, dacă acea persoană nu este titular de cont. Pentru a fi înregistrată ca jucător, o persoană trebuie să transmită o solicitare de înregistrare și să furnizeze cel puțin următoarele informații:

 • a. data nașterii (care să arate că jucătorul are vârsta de peste optsprezece (18) ani);
 • b. prenumele și numele jucătorului;
 • c. locul de reședință al jucătorului;
 • d. CNP
 • e. o adresă de e-mail valabilă a jucătorului; și
 • f. un nume de utilizator și o parolă.

3.1.2 O persoană care solicită să devină titular de cont garantează și declară că nu are vârsta de sub optsprezece (18) ani. Minorii nu se pot înregistra ca jucători și nu pot deține un cont Unibet. Unibet își rezervă dreptul de a cere o dovadă care să ateste vârsta solicitantului și de a efectua controale pentru a verifica informațiile furnizate. Un cont Unibet poate fi suspendat până la furnizarea unei dovezi satisfăcătoare care să ateste vârsta solicitantului.

3.1.3 O persoană care solicită să devină titular de cont garantează și declară de asemenea:

 • a. că este persoană fizică (o persoană juridică nu va fi acceptată ca titular de cont);
 • b. că nu este jucător profesionist în niciun sport, competiție sau ligă în care Unibet oferă pariuri;
 • c. că nu este limitată ca urmare a capacității juridice restrânse;
 • d. că nu acționează în numele altei persoane;
 • e. că nu este calificată drept jucător-problemă compulsiv și că nu este inclusă (voluntar sau forțat) în niciun registru sau bază de date de jucători excluși;
 • f. că nu depune bani care provin din activități infracționale și/sau din alte activități neautorizate;
 • g. că nu depune bani printr-un card pe care titularul de cont nu este autorizat să îl utilizeze și că nu utilizează un card într-o jurisdicție în care pariurile și jocurile de noroc sunt interzise;
 • h. că nu desfășoară activități infracționale în care un cont Unibet este implicat direct sau indirect;
 • i că nu deține un cont activ la o altă persoană juridică făcând parte din același grup ca Unibet, respectiv la alte entități controlate direct sau indirect de Kindred Group Plc;
 • j. că nu utilizează serviciile, dacă acest lucru este ilegal în țara sa de reședință sau dacă îi este interzis în alt mod să deschidă un cont de joc, să cumpere sau să utilizeze serviciile de la Unibet și/sau să participe în alt mod la jocurile oferite. Titularului de cont îi revine responsabilitatea de a se asigura că utilizarea de către el a site-ului și a serviciilor Unibet este legală;
 • k. că nu consideră că site-ul sau serviciile sunt ofensatoare, discutabile, neechitabile sau indecente; și
 • l. că își menține actualizate detaliile contului Unibet în ceea ce privește următoarele: prenumele și numele, țara de reședință, adresa de e-mail valabilă și numărul de telefon;
 • m. că nu se angajează în Abuzuri de Bonus.

3.1.4 O persoană care solicită un cont Unibet recunoaște și acceptă:

 • a. toate definițiile și prevederile menționate în regulile Unibet;
 • b.    regulile Unibet, astfel cum sunt în prezent publicate pe site, precum și orice modificare viitoare posibilă a acestor reguli;
 • c. că locul contractului este România ; și
 • d. că contractul este reglementat prin: (i) regulile Unibet, astfel cum sunt publicate în limba română; (ii) orice dispoziții reglementare sau alte decizii luate din când în când de către autoritățile competente; (iii) legea aplicabilă la locul contractului.

3.1.5 O persoană care solicită înregistrarea garantează și declară că orice informație furnizată în formularul de solicitare este adevărată și corectă. În caz contrar, Unibet nu va înregistra persoana respectivă și, în cazul în care persoana a fost deja înregistrată, Unibet va bloca contul Unibet în momentul în care ia la cunoștință faptul că persoana a furnizat informații false atunci când s-a înregistrat ca jucător.

3.2 Administrarea contului Unibet

3.2.1 Unibet își rezervă, la decizia sa și în orice moment, dreptul de a:

 • a. refuza deschiderea unui cont Unibet și/sau de a închide sau suspenda un cont Unibet existent fără nicio explicație;
 • b. refuza să accepte depuneri, fără nicio explicație;
 • c. solicita documente pentru a verifica (i) identitatea titularului de cont, (ii) autorizația acestuia de a utiliza un anumit card și/sau (iii) alte date și informații furnizate de către titularul de cont. Această solicitare poate fi făcută în orice moment iar Unibet își rezervă dreptul de a suspenda un cont în curs de investigare;
 • d. transfera și/sau de a acorda licență, fără preaviz, pentru datele referitoare la un titular de cont oricărei alte entități juridice, din orice țară, administrată și controlată în ultimă instanță de către Kindred Group Plc., sub condiția garantării de către Unibet a faptului că datele menționate sunt transferate și gestionate, în orice moment, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu legislația privind protecția datelor și/sau cu alte legi aplicabile;
 • e. transfera și/sau de a acorda licență, fără preaviz, pentru drepturile și obligațiile referitoare la un titular de cont oricărei alte entități juridice, din orice țară, administrată și controlată în ultimă instanță de către Kindred Group Plc., sub condiția garantării de către Unibet a îndeplinirii obligațiilor;
 • f. de a păstra și de a gestiona fondurile aparținând titularilor de cont în conformitate cu regulile general acceptate de gestionare a numerarului cu privire la aceste fonduri;
 • g. reține și/sau de a confisca fondurile disponibile într-un cont Unibet și/sau de a refuza să onoreze o pretenție, în situația în care, direct sau indirect: (i) regulile Unibet au fost încălcate și/sau (ii) alte activități neautorizate au fost săvârșite în legătură cu un eveniment de pariuri și/sau în legătură cu operarea unui cont Unibet (precum, fără a se limita însă la acestea, încălcarea legii sau a altor reglementări, încălcarea drepturilor terților, frauda și trișarea);
 • h. suspenda și/sau de a anula participarea unui titular de cont în jocuri, activități promoționale, competiții sau alte servicii în cazul în care Unibet este de părere că există preocupări legitime că un cont Unibet este, a fost sau ar putea fi utilizat pentru practici ilegale, frauduloase sau necinstite;
 • i. suspenda și/sau de a anula participarea titularului de cont în servicii și/sau de a reține și/sau de a confisca fondurile disponibile în contul Unibet al acestuia, dacă titularul de cont este găsit trișând sau dacă se stabilește de către Unibet că titularul de cont a folosit sau a utilizat un sistem (inclusiv mașini, roboți, calculatoare, produse software sau orice alt sistem automatizat) conceput pentru dezactivarea sau apt să dezactiveze aplicația client și/sau software-ul.
 • j. închide contul de joc dacă jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor furnizate la momentul înregistrării, în decurs de 30 de zile calendaristice din momentul în care contul a fost creditat, sau dacă numele lui/ei apare pe lista persoanelor autoexcluse şi indezirabile, și de asemeanea vom reține și transfera către budgetul statului orice sumă de bani ce se află în cont la momentul închiderii.
 • k. transfera banii jucătorilor catre bugetul statului în cazul in care contul de joc a fost închis, iar jucătorul nu a furnizat Unibet-ul cu un cont bancar valid.
 • l. refuza și/sau inversa retragerea fondurilor necheltuite sau nefolosite până când verificarea acelor fonduri este considerată satisfăcătoare.

3.2.2 În cazul în care contul Unibet a fost suspendat în conformitate cu clauzele de mai sus și a rămas suspendat pentru o perioadă mai mare de 12 luni, Unibet va transfera fondurile din contul de joc suspendat în contul bancar al jucătorului, iar dacă contul bancar nu mai este valabil, organizatorul de jocuri de noroc va transfera banii din respectivul cont de joc la budgetul de stat al Romaniei..Unibet își rezervă dreptul de a închide contul suspendat odată ce soldul contului ajunge la valoarea zero.

3.2.3 Unibet garantează și declară, în orice moment, că:

 • a. gestionează fondurile aparținând titularilor de cont într-o manieră sigură și corespunzătoare; și/sau
 • b. absoarbe costul cu și plătește taxa pe jocuri de noroc și pe pariuri, după caz, la locul contractului;
 • c. gestionează datele referitoare la un titular de cont în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu legile privind protecția datelor și/sau cu alte legi similare;
 • d. nu oferă clienților contingențe pentru a proceda la transferuri de fonduri între conturile clienților.

3.2.4 Unibet păstrează fondurile titularilor de cont separat de fondurile proprii ale Unibet într-un cont de client deținut la o instituție financiară aprobată de autoritatea de reglementare.

3.2.5 Un cont Unibet nu este purtător de dobândă. Titularul de cont nu asimilează Unibet unei instituții financiare.

3.2.6 Un titular de cont poate deține numai un singur cont Unibet simultan. În cazul în care această regulă este încălcată, Unibet își rezervă dreptul de a bloca și/sau de a radia contul (conturile) Unibet în plus deținut(e) de titularul de cont cu încălcarea prezentei clauze și de a realoca toate fondurile unui singur cont Unibet. Bonusurile acordate contului (conturilor) Unibet în plus nu vor fi realocate.

3.2.7 Un cont Unibet este netransferabil. Jucătorilor le este interzis să vândă sau să transfere conturi către alți jucători ori să dobândească conturi de la alți jucători. Nu pot fi transferate fonduri între conturile Unibet.

3.2.8 Un titular de cont nu poate permite niciunei alte persoane, nici unui minor, să îi utilizeze sau să îi reutilizeze contul Unibet, să acceseze și/sau să utilizeze materiale sau informații din site, să accepte premii sau să acceseze și/sau să participe în servicii.

3.3 Joc responsabil – setările contului

3.3.1 În setările contului Unibet, un titular de cont poate:

 • a. să stabilească o limită pentru suma pe care o poate miza sau depune în contul său Unibet într-o perioadă de timp determinată; cererea jucătorului de a impune o limită la sumele ce pot fi depuse va fi implementată in maxim 24 de ore;
 • b. să se excludă de la joc pe o perioadă de timp determinată.

3.3.2 Un titular de cont care a stabilit o limită potrivit literelor (a) de mai sus poate să modifice sau să revoce limita în setările contului Unibet. Mărirea sau revocarea limitei intră în vigoare după 7 zile de la înregistrarea modificării de către Unibet. Micșorarea limitei intră în vigoare imediat după înregistrarea modificării de către Unibet. Unibet nu acceptă mize din partea unui titular de cont contrare unei limite sau unei excluderi stabilite, ca mai sus, de către acesta.

3.3.3 Unibet își rezervă dreptul de a stabili limite suplimentare pentru conturile de jocuri, de a restricționa accesul la produse sau de a închide contul de jocuri.

3.3.4 Vă informăm că jocurile de noroc pot crea dependență. Dacă un jucător consideră că are nevoie de ajutor pentru a depăși o asemenea dependență, ar trebui să urmeze acest link către pagina „Joc responsabil” de pe site.

3.4 Conturi inactive

3.4.1 "Cont inactiv" înseamnă un cont Unibet în cadrul căruia nu a fost înregistrată nicio tranzacție pe o perioadă de un an.

3.4.2 În cazul în care un Cont Inactiv are un sold zero, Unibet va închide Contul Unibet și va informa Titularul de cont despre această închidere prin e-mail, folosind o adresă de e-mail înregistrată în contul Unibet. 

3.4.3  În cazul în care un Cont Inactiv conține un sold, Unibet va informa Titularul de cont că are un sold rămas într-un Cont Inactiv și că are la dispoziție un termen de un an de la data la care Contul Unibet a devenit Cont Inactiv pentru a retrage acest sold sau, alternativ, pentru a reactiva Contul Unibet și a utiliza orice sold pentru Servicii. De asemenea, Unibet va informa Titularul de cont în aceeași comunicare că, în cazul în care acesta nu ia măsuri în termenul de un an menționat, Unibet va fi obligat să remită soldul rămas în contul inactiv către bugetul de stat al României. 

3.4.4 Dacă soldul unui Cont Inactiv nu a fost retras de către Titularul de cont sau dacă Contul Inactiv nu a fost reactivat, Unibet va remite soldul unui astfel de Cont Inactiv către bugetul de stat al României, în conformitate cu reglementările privind jocurile de noroc la distanță. Odată ce soldul a fost remis către bugetul de stat al României, banii vor fi reținuți și contul inactiv va fi închis.

3.5 Returnarea plății

3.5.1 Sub rezerva subclauzelor de mai jos și fără a aduce atingere dreptului Unibet de a urmări despăgubiri în temeiul legislației, al normelor reglementare, al instrumentelor normative sau al politicilor aplicabile ori în temeiul oricărei alte prevederi din regulile Unibet, Unibet are dreptul de a bloca un cont Unibet în situația în care a fost solicitată returnarea unei plăți în legătură cu contul Unibet respectiv.

3.5.2 În situația în care a fost solicitată returnarea unei plăți, Unibet va trimite titularului de cont o „notificare de returnare a plății”, la adresa de e-mail menționată în datele de identificare a titularului de cont, în vederea confirmării identității titularului de cont și a metodei de plată folosite pentru creditarea în contul Unibet al titularului de cont a oricăror fonduri total nelegate de o returnare a plății („fonduri neviciate”).

În lipsa confirmării de către titularul de cont a identității sale și a metodei de plată folosite pentru creditarea fondurilor neviciate în contul Unibet al titularului de cont, în urma unei notificări de returnare a plății, Unibet va trimite titularului de cont două atenționări scrise, la adresa de e-mail pusă la dispoziția acesteia, fiecare dintre acestea făcând obiectul unei taxe de procesare în sumă de cincizeci (50) GBP, dedusă din fondurile neviciate.

3.5.3 În cazul în care un cont Unibet a fost blocat ca urmare a unei returnări a plății iar titularul de cont:

 • a. nu s-a conectat în contul Unibet într-o perioadă de treizeci (30) de luni consecutive; sau
 • b. nu a confirmat față de Unibet identitatea sa și detaliile metodei de plată folosite pentru creditarea fondurilor neviciate în contul Unibet al titularului de cont și, apoi, a solicitat o retragere;

fondurile neviciate din contul Unibet vor fi tratate ca și când ar fi fonduri dintr-un cont inactiv iar Unibet va remite către ONJN soldul contului Unibet al titularului de cont.

3.6 Închiderea unui cont Unibet

3.6.1 Un titular de cont își poate închide contul Unibet prin contactarea serviciului de asistență pentru clienți al Unibet, prin telefon sau e-mail, folosind datele de contact puse la dispoziție în secțiunea „Obține ajutor” de pe site (www.unibet.com/help). Fondurile aflate în contul Unibet vor fi remise titularului de cont.

3.6.2 În cazul în care un cont Unibet existent este închis, orice obligație deja asumată va fi onorată.

3.6.3 Titularii de cont care doresc să recupereze fondurile deținute într-un cont închis, blocat sau exclus sunt sfătuiți să contacteze serviciul de asistență pentru clienți.

3.6.4 În cazul în care contul Unibet al unei persoane a fost închis din cauza dependenței de jocurile de noroc sau a fraudei, persoana în cauză trebuie să nu deschidă un nou cont Unibet. Unibet nu va fi răspunzător în cazul în care titularul de cont reușește să își deschidă un nou cont și nici pentru prejudiciul direct sau indirect produs. Unibet își rezervă dreptul de a închide în orice moment un cont deschis cu încălcarea prezentei reguli. 

4 Reguli privind plățile

4.1 Depunerile într-un cont Unibet și retragerile din acesta se fac întotdeauna prin intermediul unei instituții financiare sau al unui furnizor de soluții de plată. Procedurile, clauzele și condițiile, disponibilitatea și durata pentru depuneri/retrageri pot fi diferite în funcție de perioade, precum și de țara și de instituția financiară în cauză. Recomandările actuale sunt disponibile după conectarea pe site, sub titlurile „Depunere” și „Retragere”.

4.2 Unibet nu va face o plată de peste două mii de euro (sau suma echivalentă în moneda operațională) către un titular de cont din contul Unibet al acestuia înainte ca identitatea, vârsta și locul de reședință ale titularului de cont să fi fost suficient verificate.

4.3 Unibet poate desemna un furnizor de soluții de plată să acționeze, să primească depuneri, să păstreze și să gestioneze fonduri și/sau să faciliteze retrageri în numele Unibet.

4.4 Unibet nu acceptă fonduri în numerar virate sau depuse direct la Unibet sau la un furnizor de soluții de plată.

4.5 Unibet va credita în contul Unibet toate fondurile primite de Unibet de la titularul de cont sau în numele acestuia ori datorate de Unibet titularului de cont.

4.6 Metoda de plată/retragere în/din contul Unibet

4.6.1 Un titular de cont poate:

 • a. să efectueze depuneri în contul Unibet numai cu cardul său personal sau din contul său personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau la beneficiarii de licență din partea acestora;
 • b. să solicite retrageri de fonduri deținute în contul Unibet numai către contul său personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau la beneficiarii de licență din partea acestora.

4.6.2 Un titular de cont răspunde de punerea la dispoziția Unibet a datelor corecte ale contului său personal în scopul retragerilor din contul Unibet.

4.6.3 Un titular de cont trebuie să nu permită terților să îi utilizeze contul Unibet pentru a efectua depuneri sau retrageri în/din contul Unibet.

4.6.4 Titularului de cont îi revine obligația exclusivă de a se asigura că respectă prevederile de mai sus.

4.7 Unibet nu acceptă o miză din partea unui titular de cont decât în cazul în care un cont Unibet a fost creat în numele titularului de cont iar în contul Unibet există fonduri adecvate pentru a acoperi suma mizei sau fondurile necesare pentru acoperirea sumei mizei sunt furnizate într-o manieră aprobată.

4.8 Unibet nu efectuează operațiuni cu soldul unui cont Unibet decât pentru:

 • a. a debita din contul Unibet o miză făcută de titularul de cont sau suma pe care titularul de cont precizează că vrea să o mizeze în cursul unui joc pe care îl joacă sau este pe cale să îl joace;
 • b. a remite fonduri din creditul contului Unibet către titularul de cont, la cererea acestuia;
 • c. a plăti comisioanele bancare rezonabile pentru depunerile primite și fondurile retrase; sau
 • d. alte scopuri autorizate de legislația privind jocurile de noroc la distanță.

4.9 Soldul unui cont Unibet poate deveni negativ în cazul unei returnări a plății.

4.10 Retragerile dintr-un cont Unibet sunt efectuate prin plăți către titularul de cont sau prin transferuri într-un cont bancar deținut în numele titularului de cont, potrivit indicațiilor titularului de cont. Atunci când este posibil, Unibet va impune efectuarea retragerilor numai în același cont utilizat de titularul de cont pentru a face depuneri.

4.11 În cazul în care un titular de cont dorește să retragă fondurile pe care le-a depus în contul său Unibet, înainte de a le paria în orice ofertă de jocuri sau de pariuri sportive, Unibet își rezervă dreptul de a-i refuza titularului de cont retragerea fondurilor depozitate, până la momentul în care fondurile depozitate au fost pariate în integralitatea acestora, pentru prima oară.

4.12 În funcție de metoda de plată aleasă de titularul de cont, limite de depunere minime și/sau maxime pot fi aplicabile.

4.13 Unibet își rezervă dreptul de a imputa titularului de cont cheltuielile administrative care rezultă din retragerile făcute de titularul de cont, astfel cum sunt indicate pe site.

4.14 Plasarea unui pariu prin internet poate fi ilegală în jurisdicția în care un titular de cont este rezident și/sau domiciliat; în caz afirmativ, titularul de cont nu este autorizat să utilizeze un card în scopul plasării pariului.

4.15 Unibet, autoritatea de reglementare sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile în scopul prevenirii spălării banilor. Toate tranzacțiile suspecte depistate de Unibet vor fi raportate autorităților competente.

4.16 Titularului de cont îi revine obligația exclusivă de a plăti și de a efectua toate verificările prealabile necesare în legătură cu impozitele asupra oricărui premiu, dacă și când este cazul. 

5 Reguli privind securitatea

5.1 Unibet menține confidențialitatea strictă cu privire la toate raporturile cu titularul de cont. Cu toate acestea, datele pot fi dezvăluite unui terț pentru investigații, dacă sunt cerute de autoritatea competentă, de o instanță de judecată sau, dacă legea obligă în acest sens, de altă autoritate publică și/sau în situația în care un titular de cont încalcă regulile Unibet.

5.2 Titularului de cont i se alocă un număr de cont personal. Titularul de cont alege o parolă și un nume de utilizator. Titularului de cont îi revine obligația de a nu dezvălui această informație. În cazul în care titularul de cont are motive să creadă că această informație a ajuns la cunoștința altora, titularul de cont trebuie să contacteze imediat serviciul de asistență pentru clienți al Unibet, iar o nouă parolă va fi emisă. Unibet nu are obligația să păstreze numele de utilizator sau parolele. În cazul în care titularul de cont rătăcește, uită, pierde sau dezvăluie unui terț numele său de utilizator și/sau parola sau dacă este altfel în imposibilitate de a accesa site-ul sau orice serviciu din orice motiv, altul decât eroarea Unibet, Unibet nu va răspunde și nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pretenție privind contul Unibet respectiv.

5.3 Toate comunicările prin telefon dintre titularul de cont și Unibet sunt înregistrate în scopuri de securitate și de instruire și/sau pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

5.4 Toate comunicările prin mijloace electronice dintre titularul de cont și Unibet sunt păstrate în evidențe pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

5.5 Depunerile prin card pot fi refuzate, parțial sau complet, din când în când, în funcție de anumite sisteme de securitate administrate în colaborare cu un furnizor de soluții de plată și/sau cu o instituție financiară. Aceste măsuri de securitate pot refuza carduri care sunt legitime, dar care nu pot fi totuși procesate la un moment dat. Personalul Unibet nu controlează sistemele menționate și nici nu cunoaște motivele refuzării unei depuneri.

5.6 Unibet poate solicita documente pentru a verifica identitatea utilizatorului unui card și/sau autorizația acestuia de a utiliza un anumit card și/sau alte date și informații furnizate de titularul de cont înainte de efectuarea depunerilor și/sau a retragerilor. Acest lucru poate genera mici întârzieri. Din când în când, plățile sunt returnate, iar aceste situații vor fi tratate în conformitate cu procedurile Unibet.

5.7 Sunt ilegale utilizarea și/sau abuzul de o eroare sau de o situație de incompletitudine pe site și/sau în aplicația client și/sau în software-ul și/sau în serviciile puse la dispoziție pe site. În cazul în care titularul de cont detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare sau incompletitudine, acesta trebuie:

 • a. să se abțină de a profita de situația respectivă;
 • b. să păstreze strict confidențială eroarea sau incompletitudinea respectivă;
 • c. când detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare sau incompletitudine, să notifice Unibet prin trimiterea unui e-mail la adresa info-ro@unibetsupport.com.

Fără a aduce atingere altor remedii prevăzute de lege sau de echitate, în cazul în care titularul de cont nu respectă prezenta clauză, Unibet:

 • a. are dreptul la despăgubire integrală pentru toate costurile care pot fi asociate cu eroarea sau cu incompletitudinea, precum și pentru prejudiciul care rezultă din încălcarea prezentei clauze de către titularul de cont;
 • b. își rezervă dreptul, în special, fără a se limita însă la acestea, de a bloca contul Unibet al titularului de cont și/sau de a îngheța sau de a reduce, total sau parțial, soldul contului Unibet, fără preaviz, în scopul de a acoperi, parțial sau total, prejudiciul suferit sau care se prevede că va fi suferit de către Unibet.

5.8 Identitatea unui titular de cont va fi stabilită pe baza tuturor informațiilor sau a unei combinații de informații, precum numele, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul cardului de credit/debit, CNP și a oricărui alt tip de date de identitate care ar putea fi necesare.

6 Declinarea răspunderii

6.1 Se recomandă titularului de cont să respecte legislația românească. Unibet nu oferă consultanță titularului de cont cu privire la impozite și/sau la aspecte juridice. În cazul în care titularul de cont dorește să obțină consultanță cu privire la impozite sau la aspecte juridice, acesta este sfătuit să se adreseze consultanților și/sau autorităților competente.

6.2 În situația în care Unibet este găsită răspunzătoare în orice mod de către o instanță și/sau de către o autoritate similară cu competență legală și/sau cu jurisdicție asupra Unibet, răspunderea Unibet este limitată la suma mizei sau a câștigurilor nete ale titularului de cont, luându-se în considerare valoarea mai mică. Alternativ, dacă este relevant și dacă este cazul, suma înregistrată în contul Unibet sau suma transferată în sau din contul Unibet, luându-se în considerare valoarea mai mică.

6.3 Unibet își rezervă dreptul, în orice moment, de a soluționa orice litigiu, la decizia sa, în conformitate cu principiile de echitate.

6.4 Unibet nu este afiliată sau legată de echipele sportive, de organizatorii de evenimente sau de jucătorii prezentați pe site-urile sale și nu pretinde niciun fel de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la numele și imaginea acestora, care sunt utilizate strict în vederea furnizării serviciilor.

6.5 Unibet nu face declarații și nu emite garanții, expres sau tacit, cu privire la drepturile legale ale titularului de cont de a participa în servicii și nici angajații Unibet, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, afiliatele, filialele, agențiile de publicitate, de promovare sau de altă natură, partenerii media, agenții sau comercianții cu amănuntul nu au autoritatea de a face astfel de declarații sau de a emite astfel de garanții. Titularul de cont nu trebuie să utilizeze serviciile, să deschidă, să utilizeze sau să reutilizeze un cont Unibet, să acceseze site-ul sau să accepte un premiu în cazul în care titularul de cont nu înțelege pe deplin, nu acceptă, nu dorește să devină parte la toate regulile Unibet, fără excepție, conținute în prezenta, precum și să le respecte, astfel cum pot fi acestea modificate din când în când.

6.6 Unibet nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de un titular de cont și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre următoarele acțiuni ale titularului de cont:

 • a. efectuarea de depuneri în contul Unibet prin intermediul unui card sau cont aparținând unui terț;
 • b. solicitarea de retrageri din contul Unibet către un cont aparținând unui terț;
 • c. furnizarea unor date incorecte privind contul său personal în scopul retragerilor din contul Unibet;
 • d. acordarea unor terți a permisiunii de a-i utiliza contul Unibet pentru a efectua depuneri sau retrageri în/din contul Unibet.

6.7 Titularul de cont trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor și a software-ului, stocate pe calculatorul propriu, împotriva daunelor de orice fel sau a intruziunii.

6.8 Conectarea la site și participarea titularului de cont în orice serviciu sunt sub responsabilitatea titularului de cont.

6.9 Unibet nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de un titular de cont și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre următoarele:

 • a. eroare, greșeală de tipar, interpretare eronată, auzire eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiență tehnică, risc tehnic, eroare de înregistrare, eroare evidentă, anularea, pentru orice motiv, a unui joc, forța majoră și/sau orice alt eveniment similar;
 • b. încălcarea regulilor Unibet;
 • c. înțelegere secretă și/sau fapte penale;
 • d. sfaturi acordate de Unibet;
 • e. defecțiunile sistemului informatic central al Unibet sau ale unei părți a acestuia, întârzierile, pierderile sau omisiunile care rezultă din defecțiunile oricărui sistem de telecomunicații sau ale oricărui alt sistem de transmitere de date; și/sau
 • f. riscuri și pierderi financiare, inclusiv, fără a se limita însă la acestea, variațiile cursurilor de schimb valutar.

6.10 Titularul de cont înțelege că serviciile oferite pe site sunt numai pentru divertisment. Titularul de cont nu este obligat să utilizeze serviciile iar o astfel de participare, dacă titularul de cont optează în acest sens, este exclusiv la alegerea, la decizia și pe riscul titularului de cont. Interesul titularului de cont față de servicii și de site este personal, iar nu profesional. Titularul de cont accesează site-ul pentru propriul divertisment. Orice altă intrare, accesare, utilizare sau reutilizare a serviciilor și/sau a site-ului de către titularul de cont/jucător este interzisă.

6.11 Serviciul de notificare prin SMS este numai în beneficiul titularului de cont. Unibet nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere în cazul în care există o greșeală în conținutul notificărilor prin SMS sau în cazul în care titularul de cont nu primește notificarea (notificările) prin SMS.

6.12 Toate informațiile afișate pe site-ul nostru (inclusiv, dar fără a se limita la, scoruri, rezultate, data și ora evenimentelor, statistici, articole etc.) sunt furnizate exclusiv în scop informativ și nu sunt menite să reprezinte consiliere profesională de orice tip. Nici Unibet, nici furnizorii săi independenți nu sunt răspunzători pentru eventualele informații eronate, incomplete, inexacte sau eventualele întârzieri sau acțiuni întreprinse în baza informațiilor conținute aici.

6.13 Toate premiile obținute prin intermediul competițiilor, al promoțiilor și/sau al turneelor de poker organizate de Unibet vor fi trimise într-un termen estimat și negarantat de șase săptămâni de la încheierea competiției, a promoției sau a turneului.

6.14 În cazul în care participarea titularului de cont în servicii este întreruptă ca urmare a unei defecțiuni a sistemului de telecomunicații sau a sistemului informatic al titularului de cont, care îl împiedică să continue să utilizeze serviciile după ce a plasat o miză, Unibet va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura că sistemul său informatic aprobat permite titularului de cont să își reia, la refacerea sistemului, participarea în servicii ca în momentul imediat anterior întreruperii. În cazul în care sistemul Unibet nu permite titularului de cont să facă acest lucru, Unibet:

 • a. asigură încetarea jocului;
 • b. restituie suma mizei titularului de cont în contul Unibet al acestuia.

6.15 În cazul în care un serviciu eșuează după ce a pornit, din cauza unei defecțiuni a sistemului de operare informatic al Unibet, Unibet:

 • a. restituie suma mizată în serviciu și, dacă titularul de cont deține un credit acumulat la momentul eșuării serviciului, creditează valoarea monetară a creditului în contul Unibet al titularului de cont sau, dacă contul nu mai există, o plătește titularului de cont printr-o modalitate aprobată;
 • b. informează imediat autoritatea de reglementare cu privire la împrejurările incidentului;
 • c. se abține de la desfășurarea unui alt serviciu, dacă există probabilitatea ca serviciul să fie afectat de aceeași defecțiune.

6.16 Participarea în servicii presupune cunoașterea și acceptarea limitelor internetului, printre care în special:

 • a. capacitatea tehnică, timpul de răspuns pentru consultarea, interogarea sau transferul informațiilor, riscul de întrerupere și, în general, riscurile inerente în orice defecțiune de conexiune sau de transmitere;
 • b. defecțiuni în protecția datelor;
 • c. riscurile de infectare cu viruși potențiali, care circulă pe internet.

Din aceste motive, fără a aduce atingere altor clauze din secțiunea Declinarea răspunderii, Unibet nu răspunde pentru (fără a se limita însă la acestea):

 • a. transmiterea și/sau primirea datelor și/sau a informațiilor pe internet;
 • b. disfuncțiile rețelei, care împiedică buna desfășurare a jocului;
 • c. defecțiunea oricărui material de recepție sau circuit de comunicații;
 • d. pierderea de date;
 • e. prejudiciul produs de un virus, de o eroare de calcul sau de o defecțiune tehnică;
 • f. prejudiciul produs materialului jucătorului, inclusiv produselor hardware și software;
 • g. defecțiunile care împiedică sau limitează participarea la un joc sau o defecțiune care are drept urmare defectarea sistemului titularului de cont, inclusiv a produselor hardware și software.

6.17 Materialul de joc (indiferent dacă este obținut prin mijloace electronice sau prin alte mijloace) este invalidat automat dacă este contrafăcut, mutilat, falsificat, modificat sau interceptat în orice mod ori dacă este ilizibil, reprodus prin mijloace mecanice sau electronice, obținut în afara canalelor legitime autorizate sau dacă conține erori de tipărire, de producție, tipografice, mecanice, electronice sau de orice altă natură.

6.18 Unibet nu răspunde pentru corespondența, cererile, solicitările privind premiile sau înregistrările pierdute, întârziate, ilizibile, incomplete, defectate, mutilate, direcționate eronat sau cu „timbrare datorată”.

6.19 Răspunderea Unibet pentru orice eroare sau defecțiune de funcționare conținută în jocuri este limitată la înlocuire. Unibet nu răspunde pentru defecțiunile de funcționare ale dispozitivelor de joc și nici pentru încercările titularului de cont de a utiliza serviciile prin metode, mijloacele sau modalități care nu sunt avute în vedere de către Unibet.

6.20 Titularul de cont exonerează și garantează Unibet, angajații, funcționarii și directorii acesteia, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, afiliatele, filialele, agențiile de publicitate, de promovare sau de altă natură, partenerii media, agenții și comercianții cu amănuntul împotriva tuturor costurilor, cheltuielilor, obligațiilor și daunelor de orice fel care pot apărea ca urmare a acțiunilor următoare ale titularului de cont:

 • a. accesarea, utilizarea sau reutilizarea site-ului;
 • b. utilizarea oricărui material de pe site;
 • c. accesarea, utilizarea sau reutilizarea serverelor utilizate pentru furnizarea serviciilor;
 • d. accesarea, utilizarea sau reutilizarea unei aplicații client;
 • e. participarea la jocuri, la funcțiile de chat și la servicii; sau
 • f. acceptarea oricărui premiu.

6.21 În nicio împrejurare, inclusiv, fără a se limita însă la aceasta, în caz de neglijență, Unibet, furnizorii produselor sale software și ai aplicației client, furnizorii de software, filialele și companiile afiliate nu răspund pentru daunele directe, indirecte, incidentale, speciale sau conexe care rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de a utiliza produsele, aplicația client și/sau materialele Unibet sau ale furnizorilor acesteia. În mod specific, Titularul de cont recunoaște și este de acord că Unibet nu răspunde pentru nicio conduită defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a oricărui titular de cont. În cazul în care titularul de cont este nemulțumit de orice serviciu sau de oricare dintre prezentele reguli ale Unibet, singurul remediu al titularului de cont este acela de a înceta să mai utilizeze serviciile.

6.22 Titularul de cont înțelege, recunoaște și acceptă că orice asemănare cu realitatea a numelor, a împrejurărilor sau a condițiilor utilizate, ilustrate, descrise sau sugerate în jocurile operate pe site este în întregime întâmplătoare și neintenționată.

6.23 Titularul de cont înțelege că Unibet își rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina în orice moment oricare dintre serviciile sale.

6.24 Titularul de cont trebuie să examineze periodic, dar cel puțin o dată pe lună, regulile Unibet, astfel cum sunt publicate pe site. 

7 Reguli privind bonusul

7.1 Dispoziții generale

7.1.1 Unibet organizează periodic campanii de bonusuri pentru diferitele produse de jocuri de noroc oferite. Clauzele și condițiile sistemului de bonusuri sunt definite în clauzele și condițiile bonusului, adaptate la fiecare campanie de bonusuri. Bonusurile pot face obiectul obligației de mizare de un număr de ori („cerința de rotație”) înainte de a putea fi retrase. Dacă un bonus face obiectul unei cerințe de rotație, câștigurile generate de mizarea bonusului vor putea fi retrase numai atunci când cerința de rotație este îndeplinită.

7.1.2 Un titular de cont este eligibil pentru un bonus per campanie, cu excepția așa-numitelor campanii „Recomandați un prieten”.

7.1.3 Un titular de cont are dreptul numai la un bonus per cont, ceea ce înseamnă cel mult un bonus per utilizator, adresă IP, dispozitiv informatizat, familie, adresă rezidențială, număr de telefon, card de credit sau de debit și/sau cont de plată electronică, adresă e-mail și medii în care calculatoarele sunt folosite în comun (universitate, asociație, școală, bibliotecă publică, loc de muncă etc.).

7.1.4 Unibet își rezervă dreptul de a oferi un anumit bonus unui anumit client sau grup de clienți.

7.1.5 Dacă jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor furnizate în termen de 30 zile calendaristice de când contul lor de joc a fost creditat, sau dacă numele lor apare pe lista persoanelor autoexcluse și indezirabile, organizatorul de jocul de noroc va anula toate bonusurile înainte de închiderea contului.

7.2 Pariuri sportive

7.2.1 Fiecare pariu trebuie să fie plasat pe un eveniment cu trei sau mai multe rezultate potențiale. Dacă valoarea bonusului este plasată pe mai multe pariuri, fiecare pariu trebuie să fie plasat pe piețe diferite (și anume, tipuri diferite de pariuri pe un suport sau un tip de pariu pe suporturi diferite).

7.3 Abuzul de bonus

7.3.1 "Abuzul de bonus" include, dar nu se limitează la următoarele:

 • încălcarea termenilor și condițiilor bonusului, a pariurilor gratuite sau a oricărei alte oferte promoționale;
 • deschiderea mai multor conturi pentru a pretinde mai multe bonusuri;
 • utilizarea oricărei valori promoționale sau bonus dintr-un cont Unibet de către un titular de cont în cadrul funcției bonus sau al etapei bonus a unui joc cu unicul scop de a finaliza bonusul sau etapa de progres a unui astfel de joc cu un sold în numerar;
 • plasarea unei serii de pariuri de către un Titular de cont, fie singur folosind un Cont Unibet, fie împreună cu alți Titulari de cont (folosind Conturile Unibet ale acestora), în legătură cu o promoție (inclusiv, dar limitat la bonusuri, pariuri gratuite sau orice alte oferte promoționale) care a avut ca rezultat sau va avea ca rezultat un profit pentru Titularul de cont, sau pentru alți Titulari de cont, indiferent de rezultat. Un exemplu al acestei practici este plasarea unui pariu la un joc de ruletă pe roșu și negru simultan;
 • odată ce un Titular de cont a câștigat de două ori sau mai mult decât de două ori valoarea oricărei valori promoționale sau bonus la un anumit joc, continuând să joace acest joc sau alte jocuri folosind doar o proporție foarte mică sau proporții foarte mici din valoarea promoțională sau bonus câștigată, cu scopul de a crește treptat valoarea promoțională sau bonus.

7.3.2 Dacă există o suspiciune rezonabilă că Titularul de cont a comis sau a încercat să comită un abuz de bonus, pe cont propriu sau ca parte a unui grup, Unibet își rezervă dreptul:

 • să rețină, la discreția sa, bonusul alocat Titularului de cont și orice câștiguri din acest bonus; și/sau
 • să revoce, să refuze sau să retragă o ofertă de bonus făcută Titularului de cont; și/sau
 • să blocheze accesul la anumite produse; și/sau
 • să excludă Titularul de cont de la orice ofertă promoțională viitoare; și/sau
 • să închidă contul titularului de cont cu efect imediat.

7.3.3 Dacă există o suspiciune rezonabilă că o serie de pariuri au fost plasate de către un client sau un grup de clienți care, ca urmare a unui bonus, a unui pariu gratuit sau a oricărei alte oferte promoționale, rezultă în profituri garantate pentru client, indiferent de rezultat, Unibet își rezervă dreptul de a recupera bonusul și, la discreția sa, de a deconta pariurile la cotele corecte, de a anula pariurile gratuite și/sau de a anula orice pariuri finanțate de bonus sau de câștigurile din bonus.

7.4 Recomandați un prieten

7.4.1 Pentru campaniile „Recomandați un prieten”, un titular de cont poate beneficia de mai multe bonusuri per campanie și/sau pe lună, sub rezerva limitei stabilite în cadrul fiecărei campanii „Recomandați un prieten”.

7.4.2 Persoanele care fac recomandări nu pot recomanda un membru de familie și nici prieteni sau colegi din cadrul aceleiași gospodării sau cu care folosesc în comun un card de credit sau de debit ori un cont de plată electronică, o adresă IP și/sau un dispozitiv informatizat.

7.4.3 Unibet își rezervă dreptul să rețină bonusul de la persoana care face recomandarea și să reducă pariurile făcute de una sau mai multe persoane recomandate în cazul în care Unibet bănuiește că persoana care face recomandarea sau persoana recomandată (persoanele recomandate) au abuzat de spiritul ofertei de bonus, inclusiv, fără a se limita însă la acestea, în situațiile în care persoanele recomandate efectuează depozite și tipare de pariuri identice sau foarte similare.

8 Reguli privind funcția de chat

8.1 Unele jocuri sunt puse la dispoziția titularului de cont cu o funcție de chat în vederea comunicării cu dealerul sau cu alți jucători în cadrul conversațiilor de la masa colectivă. Regulile sunt aplicate pentru a asigura că se păstrează o ambianță plăcută în rețea, că nu sunt facilitate activități frauduloase și că jucătorii simt că fac parte din comunitate. Titularul de cont nu trebuie să utilizeze funcția de chat în scopul unor înțelegeri secrete. Conversațiile private între jucători sunt interzise.

8.2 În nicio situație, Unibet nu răspunde față de un titular de cont, care utilizează funcția de chat, pentru prejudiciul produs prin conduita altor titulari de cont.

8.3 Titularul de cont exonerează și garantează Unibet împotriva oricărui prejudiciu rezultat din conduita ilegală, ilicită sau necorespunzătoare a titularului de cont sau rezultat din încălcarea de către titularul de cont a prezentelor reguli privind chatul.

8.4 Funcția de chat este moderată sau monitorizată de furnizorul produsului software și/sau de Unibet, în mod automat sau prin mijloace umane. Toate conversațiile sunt înregistrate și vor fi stocate o perioadă de timp rezonabilă. În caz de încălcare sau de încălcare suspectată a regulilor privind funcția de chat, moderatorul va avertiza titularul de cont. Dacă titularul de cont nu își modifică comportamentul, acesta poate fi exclus din camera de chat. De asemenea, un titular de cont poate fi exclus cu efect imediat, fără avertizare prealabilă. În cazul mai multor excluderi din camera de chat, furnizorul jocului poate decide, la latitudinea sa, să excludă titularul de cont din camera de chat pe termen nedeterminat. Orice conversație suspectă va fi raportată autorităților competente.

8.5 Titularul de cont trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

 • a. să utilizeze funcția de chat cu bună-credință;
 • b. să nu încalce și să nu încerce să încalce confidențialitatea și drepturile celorlalți jucători;
 • c. să nu hărțuiască și să nu genereze suferință sau disconfort altui jucător;
 • d. să nu transmită conținut obscen sau ofensator;
 • e. să nu întrerupă cursul normal al dialogului;
 • f. să nu folosească un limbaj indecent sau neelegant și să nu facă afirmații vulgare sau de amenințare;
 • g. să creeze un nume de utilizator de bun-gust – Unibet sau furnizorul jocului își rezervă dreptul de a modifica numele de utilizator, dacă prezenta regulă nu este respectată;
 • h. să nu se ia la ceartă și să nu intre în dispute cu ceilalți jucători;
 • i. schimburile cu ceilalți jucători trebuie să nu aibă ca obiect conținut ilegal, cum ar fi: (i) pornografie sau conținut sexual explicit; (ii) incitarea la ură de orice fel, în special bazată pe rasă, grup etnic, gen, religie sau orientare sexuală; (iii) termeni peiorativi în legătură cu o boală sau cu un handicap; (iv) promovarea, încurajarea sau facilitarea comportamentului antisocial; (v) discriminarea sau încurajarea de a face discriminare împotriva unui grup social sau exploatarea unor pături vulnerabile ale societății; (vi) violența gratuită sau promovarea, încurajarea sau facilitarea violenței, a terorismului sau a altor activități care reprezintă amenințări la adresa securității naționale; (vii) promovarea, încurajarea sau facilitarea activităților ilegale; (viii) declarațiile care induc în eroare sau defăimarea; (ix) promovarea fumatului, a consumului de alcool și de droguri; (x) promovarea industriei tutunului sau a industriei de armament; (xi) orice conținut potențial dezavantajos pentru Unibet.
 • j. să nu facă publicitate și să nu promoveze site-urile sau activitățile terților, nici chiar forumuri;
 • k. să nu își asume o identitate falsă;
 • l. să nu dea și să nu ceară detalii personale;
 • m. să respecte și să fie politicos și prietenos față de toți participanții și moderatorii chatului;
 • n. să nu abuzeze prin spam de funcția de chat;
 • o. să nu încerce să influențeze acțiunile celorlalți jucători și, astfel, rezultatele jocului prin intimidare, prin abuz sau prin dezvăluirea calității mâinii proprii într-un joc;
 • p. să interacționeze cu ceilalți jucători în limba mesei; La mesele în rețea partajată, limba mesei este limba engleză.

8.6 Regulile privind funcția de chat sunt aplicabile funcțiilor de chat ale tuturor jocurilor și serviciilor puse la dispoziția titularului de cont, precum și oricărui alt instrument prin intermediul căruia titularul de cont poate să interacționeze cu ceilalți utilizatori ai site-ului. Regulile privind funcția de chat pot fi completate cu clauze și condiții atașate jocurilor sau serviciilor ori pot fi modificate din când în când.

9 Pariurile

9.1 Utilizarea acestor pariuri sportive este supusă reglementărilor impuse de Autoritatea pentru jocuri de noroc din România (www.onjn.gov.ro).

9.2 Orice conflict legat în orice fel de utilizarea acestor pariuri sportive trebuie comunicat la adresa de e-mail: info-ro@unibetsupport.com. În cazul în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, o cerere de arbitraj confidențial poate fi trimisă la Autoritatea pentru jocuri de noroc din România (office@onjn.gov.ro). Decizia arbitrilor este obligatorie și poate fi învestită cu formulă executorie de către orice instanță cu competență teritorială.

9.3 Unibet este membră a IBIA (Asociația Integrității Pariurilor Internaționale), precum și a EGBA (Asociația Europeană pentru Jocuri de Noroc și Pariuri).

9.4 Unibet își rezervă dreptul de a aduce modificări site-ului, limitelor pariurilor, limitelor plăților și ofertelor.

9.5 Un pariu poate fi și va fi declarat nul sau contramadat în cazul în care este necesară conformarea cu legea aplicabilă sau în caz de forță majoră, ori în evenimentul în care jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor de identitate furnizate, in termen de 30 de zile de la momentul când contul de joc a fost creditat, sau dacă numele ei/lui apare pe lista de persoane autoexcluse și indezirabile.

9.6 Pentru regulile complete privind pariurile, dati click aici.

Regulile de la pariuri sunt o parte integrantă a Contractului dintre Unibet și Titularul de cont. Prin acceptarea Regulilor Unibet, Titularul de cont confirmă că a citit și a înțeles regulile de pariere și totodată se va conforma cu acestea. 

10 Reguli Bet Share

10.1 Bet Share este un instrument oferit de Unibet prin intermediul căruia Titularul de cont poate personaliza și poate distribui cuponul său de pariere pe social media. Regulile care se aplică folosirii Bet Share sunt termenii și condițiile generale Unibet, cât și următoarele reguli Bet Share.

10.2 Regulile Bet Share sunt o parte integrantă a Contractului dintre Unibet și Titularul de cont. Prin acceptarea Regulilor Unibet, Titularul de cont confirmă că a citit și a înțeles Regulile Bet Share, mai exact ca a citit și a înțeles garanțiile și despăgubirile menționate în Regulile Bet Share în secțiunile 1.2 și 3, și că totodată se va conforma cu acestea.

11 Pariuri Virtuale

Pariurile virtuale sunt puse la dispoziția Unibet de către Sportradar AG („Betradar"). Betradar utilizează o componentă software printr-un server remote.  

Pentru regulile complete privind pariurile, dați click aici.

12 Casino – jocuri – Live Casino

12.1 Furnizorii de jocuri – Casino, jocurile și Live Casino sunt puse la dispoziție de către următorii furnizori de jocuri („furnizori de jocuri”):

12.1.1 Produsele Casino și jocurile sunt puse la dispoziția Unibet de către următorii furnizori de jocuri (astfel cum sunt indicați în fiecare joc):

 • a. Netent Gaming Solutions PLC („Netent”), înregistrată în Malta sub numărul de înregistrare C 47277, având sediul social la The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex Malta, autorizată de autoritatea de reglementare prin licența numărul 853/28.04.2016 (producție și distribuție software specializată pentru jocurile de noroc) and 884/19.05.2016 (Management și facilități de gazduire pe platforma de jocuri);
 • b. Prima Networks Spain Plc (Microgaming Europe Limited) (“Microgaming”), înregistrată în Malta sub numărul de înregistrare C 54335, având sediul social la Ground Floor, The George Complex, Triq Ball, San Giljian STJ3123, Malta. Jocurile Casino puse la dispoziție de Microgaming sunt găzduite și susținute de Microgaming pe platforma Microgaming, autorizată de autoritatea de reglementare prin licența numărul 701/18.04.2016 (producție și distribuție software specializată pentru jocurile de noroc ) and 931/30.05.2016 (management și facilități de gazduire pe platforma de jocuri);
 • c. Scientific Games (Gibraltar) Limited (Williams Interactive/Jadestone Networks Malta Ltd) („Jadestone”) este o companie înregistrată în Gibraltar, având adresa sediului social la Gibraltar, 57/63 Line Wall Road, nr. înregistrare: 108547, autorizată de autoritatea de reglementare prin licența numărul 1066/23.06.2016;
 • d. Play’n Go Malta Ltd („Play'n Go”) este o companie înregistrată în Malta, având sediul social la „Vincenti Buildings”, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Valletta, Malta, nr. înregistrare C54412. Jocurile Casino puse la dispoziție de Play’n Go sunt găzduite și susținute de Play’n Go pe platforma Play’n Go, autorizată de către ONJN prin licența numărul 1065/23.06.2016.
 • e. Relax Gaming Limited („Relax Gaming”), o companie înregistrată în Malta, având sediul la 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta, nr. înregistrare: C48994. Jocurile Casino puse la dispoziție de către Relax Gaming sunt găzduite și susținute pe platforma Relax Gaming, autorizată în România prin licența numărul 1121/29.06.2016, acordată de către ONJN.
 • f. NYX Interactive Malta Ltd („NYX”), o companie constituită în conformitate cu legislația din Malta, având numărul de înregistrare C51711, al cărei sediu social se află la Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta. Jocurile Casino puse la dispoziție de NYX sunt găzduite și susținute de NYX pe platforma NYX, autorizată de către ONJN prin licența numărul 856/28.04.2016 și 1419/29.07.2016;
 • g. IGT (Gibraltar) Limited („IGT”), având sediul social la 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. IGT deține licență pentru management și facilități de gazduire pe platforma de jocuri (nr.883/19.05.2016) și licență pentru activități de producție și distribuție software specializat pentru jocurile de noroc (nr.905/19.05.2016), eliberată de ONJN.

12.2 Unibet este autorizată de către furnizorii jocurilor să reprezintă, să promoveze și să comercializeze serviciile pentru Casino, Live Casino și jocuri.

12.3 Unibet primește, deține și plătește fonduri în legătură cu un titular de cont în scopul efectuării de tranzacții și de decontări legate de Casino, de Live Casino și de jocuri.

12.4 Unibet nu răspunde pentru niciun litigiu referitor la drepturile de proprietate intelectuală atașate de Casino, de jocuri și/sau de Live Casino.

12.5 Unibet acceptă și recunoaște răspunderea pentru tranzacțiile efectuate către, din partea și/sau cu Casino, Live Casino și jocurile exclusiv pentru fondurile primite, deținute și/sau plătite într-un și/sau dintr-un cont Unibet în legătură cu un aranjament stabilit cu furnizorii jocurilor.

12.6 Casino și jocurile pot fi jucate gratuit sau contra plată. Drept urmare, titularul de cont înțelege și recunoaște că nu este necesară sau obligatorie nicio achiziție pentru a juca produsele Casino și jocuri. Pentru a putea juca pe bani, o persoană trebuie să se înregistreze și să devină titular de cont.

12.7 Angajații, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, filialele, agenții, comercianții cu amănuntul ai Unibet și ai furnizorilor de jocuri, precum și rudele apropiate ale acestora nu sunt eligibili să participe la Casino, Live Casino și jocuri.

12.8 Pentru regulile complete privind jocurile Live Casino, dați click aici.

13 Poker

13.1 Unibet Poker este un serviciu de poker online, care utilizează softul de poker de la Relax Gaming Limited („Relax Gaming”), cu ajutorul căruia titularii de cont pot juca poker unul cu celălalt și cu persoane înregistrate la alți operatori de poker online din cadrul rețelei Relax Poker. Relax Gaming este o companie înregistrată în Malta, având sediul la nr. 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta.

13.2 Relax Poker Network este organizat și operat de Relax Gaming sub licența numărul 1121/29.06.2016.

13.3 Unibet a acordat companiei Relax Gaming licența de utilizare a mărcii de comerț înregistrate „Unibet”.

13.4 Unibet a fost autorizată de Relax Gaming să reprezinte, să promoveze și/sau să comercializeze serviciile Unibet Poker.

13.5 Unibet acceptă și recunoaște răspunderea pentru tranzacțiile efectuate către, din partea și/sau Unibet Poker, exclusiv pentru fondurile primite, deținute și/sau plătite într-un și/sau dintr-un cont Unibet în legătură cu un aranjament stabilit cu Relax Gaming.

13.6 Pentru regulile complete privind jocurile Unibet Poker, dați click aici.

14 Bingo și jocuri suplimentare

14.1 Introducere

14.1.1 Unibet Bingo este un serviciu de bingo online, care utilizează software de bingo sub licența Relax Gaming Limited. Relax Gaming Limited este reglementată și autorizată de către ONJN prin licența 1121/29.06.2016.

14.1.2 Unibet este autorizată de Relax Gaming Ltd să reprezintă, să promoveze și să comercializeze serviciile Bingo.

14.1.3 Unibet este autorizată de Relax Gaming Ltd să primească, să dețină și să plătească fonduri în legătură cu un titular de cont în scopul efectuării de tranzacții și de decontări legate de Unibet Bingo.

14.1.4 Unibet acceptă și recunoaște răspunderea pentru tranzacțiile efectuate către, din partea și/sau cu Unibet Bingo, exclusiv pentru fondurile primite, deținute și/sau plătite într-un și/sau dintr-un cont Unibet în legătură cu un aranjament stabilit cu Unibet Bingo.

14.1.5 În caz de neconcordanță între rezultatul afișat în aplicația client a titularului de cont și software-ul Bingo, rezultatul afișat în software-ul Bingo este rezultatul oficial și aplicabil al jocului Bingo.

14.2 Definiții

14.2.1 Jocurile Bingo sunt toate jocurile cu model cu o singură și cu mai multe părți din clientul Bingo. „Bingo” sau „jocurile Bingo” înseamnă jocul Bingo disponibil pe internet, oferit și operat de Unibet, inclusiv, fără a se limita însă la acestea, funcțiile suplimentare aferente, precum funcția de chat. „Bingo” nu include mini-jocuri, reglementate exclusiv de regulile Unibet și de regulile jocului, care pot fi găsite pe site.

14.2.2 „Mini-jocuri” reprezintă toate jocurile cu excepția Bingo, care pot fi jucate în clientul Bingo, cum ar fi cele de tip slot, scratchcard, blackjack și ruletă.

14.3 Jocurile Bingo pot fi jucate numai contra plată de către un titular de cont.

14.4 Descrierea jocului Bingo

14.4.1 Unibet își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a reduce sau de a majora setările următoare ale jocurilor Bingo, în special, fără a se limita însă la acestea, frecvența sau suma acestora:

 • a. un nou joc Bingo este jucat la fiecare minut, întrucât mai multe camere au mai multe jocuri Bingo;
 • b. o nouă bilă este strigată la fiecare trei secunde;
 • c. într-un joc Bingo, este necesară cumpărarea cel puțin a unui tichet. Numărul maxim de tichete care pot fi cumpărate într-un joc variază de la 6 la 120.

14.4.2 Bingo este jucat în „redare automată”, ca mod implicit, titularul de cont fiind întotdeauna notificat despre un tichet Bingo câștigător. Chiar în situația în care titularul de cont alege să dezactiveze modul „redare automată”, câștigurile vor fi alocate automat în contul său.

14.4.3 Titularul de cont poate cumpăra mai multe cartoane de Bingo, pentru a fi jucate la un moment dat în viitor, cu ajutorul instrumentului de cumpărare în vrac.

14.4.4 Cumpărarea tichetelor de Bingo este definitivă.

14.4.5 În cazul în care există mai multe tichete câștigătoare, premiul va fi împărțit în mod egal între câștigători.

14.5 Reguli privind voucherele Bingo

14.5.1 Un voucher Bingo reprezintă o sumă, la libera alegere, care poate fi utilizată pentru a achiziționa bilete Bingo și/sau pentru a juca mini-jocurile pe care Unibet le poate atribui titularului de cont. Titularul de cont poate câștiga vouchere Bingo prin promoțiile publicate pe site sau ca premiu pentru participarea la jocurile de chat.

14.5.2 Un voucher Bingo nu poate fi retras niciodată, însă câștigurile obținute pe baza unui voucher Bingo pot fi retrase.

14.5.3 Titularul de cont poate utiliza voucherul Bingo pentru a cumpăra bilete Bingo sau pentru a juca mini-jocuri.

14.5.4 Voucherul Bingo expiră dacă nu este utilizat până la data de expirare stabilită, după ce acesta a fost transferat în contul titularului.

Pentru regulile complete privind jocurile Bingo, dați click aici. 

15 Pretenții și litigii

15.1 Orice pretenție referitoare la o tranzacție în legătură cu un cont Unibet trebuie adresată Unibet în termen de șase luni de la momentul în care tranzacția, plata și/sau decontarea au avut loc sau ar fi trebuit să aibă loc; în caz contrar, Unibet își rezervă dreptul de a nu lua în considerare pretenția, la decizia sa.

15.2 În cazul în care un titular de cont dorește să depună o plângere, acesta trebuie să se adreseze serviciului de asistență pentru clienți al Unibet, folosind datele de contact puse la dispoziție în pagina „Obține ajutor” de pe site. Părțile trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la o soluționare amiabilă într-un termen rezonabil. De asemenea, reclamantul poate să depună o plângere la autoritatea de reglementare, la adresa de e-mail: office@onjn.gov.ro.

15.3 Plângerea trebuie să conțină informații clare și neechivoce despre identitatea titularului de cont și să furnizeze toate detaliile relevante care au dat naștere plângerii. Unibet va examina imediat orice plângere depusă la ea sau la autoritatea de reglementare.

15.4 Unibet va informa titularul de cont sau, dacă plângerea a fost transmisă Unibet de către autoritatea de reglementare, autoritatea de reglementare cu privire la rezultatele investigațiilor sale în termen de paisprezece (14) de zile de la data la care plângerea a fost depusă la Unibet.

15.5 Orice acțiune în justiție sau litigiu care rezultă din sau în legătură cu contractul se soluționează în conformitate cu legea aplicabilă de la locul contractului.

15.6 În cazul în care un litigiu intervine între Unibet și titularul de cont, Unibet va pune la dispoziția titularului de cont o evidență detaliată a tranzacțiilor. Această informație va fi pusă de asemenea la dispoziția unui terț legitim (de ex. un judecător sau o instanță), dacă Unibet consideră necesar sau dacă este solicitată de o autoritate competentă. 

16 Modificări

 

Orice modificare substanțială adusă clauzelor și condițiilor Unibet este notificată în avans de către Unibet titularului de cont, înainte de intrarea lor în vigoare.
 

Site-ul Unibet România este operat de Unibet (Germany) Ltd.

Unibet a primit aprobarea de a organiza jocuri de noroc la distanta din partea ONJN, care a eliberat și reglementează următoarea licență:

Licența nr. L1160657W000330 emisă de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, valabilă din data de 1.09.2016 până la data de 31.08.2026.

Pentru mai multe informații despre Licenței , vă rugăm să urmați acest link.

Aceasta este versiunea 2.9 a Termenilor și Condițiilor Unibet, ultima actualizare la 31/05/2024.